Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология

Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”

 

Обща снимка на катедрата

 

Ръководител катедра:

Професор д-р Росен Стефанов Димитров, двм

тел.: +359 42 699 653; Е-mail: rdimitrov288@gmail.com

 

 

СЕКЦИЯ „ВЕТЕРИНАРНА АНАТОМИЯ”

Ръководител секция „Ветеринарна анатомия”:

Професор д-р Росен Стефанов Димитров, двм

тел: +359 42 699 653; 0896850270; Е-mail: rdimitrov288@gmail.com

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

Професор д-р Росен Стефанов Димитров, двм

тел: +359 42 699 653; 0896850270; Е-mail: rdimitrov288@gmail.com

Научни интереси: образна анатомия на коремни и тазови паренхимни органи при заек, куче и котка

 

Доцент д-р Димитър Любомиров Костов, двм

тел.: +359 42 699 648; Е-mail: d_kostov62@abv.bg

Научни интереси: археоостеология, образна анатомия, полимеризация на анатомични препарати.

 

Доцент д-р Дияна Иванова Владова, двм

тел +359 42 699 646, Е-mail: diana_vladova@abv.bg

Научни интереси: морфология на сърдечно-съдовата система, макроскопска анатомия, палеонтология, образна анатомия.

 

Доцент д-р Пенка Йонкова Йонкова, двм

тел.: +359 42 699 649; Е-mail: pjon@abv.bg

Научни интереси: мастна тъкан при зайци и кучета, образна анатомия, морфология на щитовидната жлеза.

 

Доцент д-р Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

тел: +359 42 699 653; E-mail: kameliastamatovayovcheva@gmail.com

Научни интереси: образна анатомия, морфология на черния дроб при домашния заек.

 

Главен асистент д-р Христо Рачев Христов

тел.: +359 42 699 675; +359888927743; Е-mail: klokkende@abv.bg

Научни интереси: морфология на храносмилателната система на домашния канар (Serinus canarius) и други екзотични птици.

 

Асистент Генади Николаев Костадинов

тел.: +359 42 699 650; Е-mail: vdr_gnk@abv.bg

Научни интереси: васкуларизация на мъжката уретра при свинята, хистохимия, мастоцити.

 

Главен асистент д-р Николай Славков Цандев

тел.: +359 42 699 650; E-mail: drcandev@abv.bg

Научни интереси: морфология на слуховата тръба при домашната свиня, хистохимия, васкуларизация, корозионни техники, eксикация на органи, пластинация, диафонизация на биологични обекти.

 

Старши експерт, ветеринарен лекар, д-р Георги Тонев Георгиев

тел: +359 42 699 652

 

Старши експерт, организатор Галина Стефанова Вътева

тел: +359 42 699 655; E-mail: galinalenova@abv.bg

 

Иждар Думанджъ – главен специалист, ветеринарен фелдшер

тел: +359 42 699 288; E-mail: deliorman.vet@hotmail.com

 

Иванка Димитрова Ангелова – хигиенист

 

 

Кредити 1 курс летен семестър docx

Модулна система docx

У Ч Е Б Н А    П Р О Г Р А М А Топографска анатомия doc

К О Н С П Е К Т по Топографска анатомия docx

У Ч Е Б Н А    П Р О Г Р А М А Систематична анатомия doc

К  О  Н  С  П  Е  К  Т по Систематична анатомия docx

 

 

СЕКЦИЯ „ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ”

Ръководител секция „Цитология, хистология и ембриология”

Професор д-р Георги Пенчев Георгиев, двм

тел.: +359 42 699 658; Е-mail: georgi_pnchv@yahoo.com

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

Професор д-р Георги Пенчев Георгиев, двм

тел.: +359 42 699 656; Е-mail: georgi_pnchv@yahoo.com

Научни интереси: морфология на мъжките полови органи, храносмилателна система на птици.

 

Доцент д-р Давид Господинов Йовчев

тел.: +359 42 699 657; Е-mail: vetjovchev@yahoo.com

Научни интереси: храносмилателна система на птици.

 

Главен асистент д-р Марияна Пепова Стратева

тел.: +359 42 699 657; Е-mail: mariyana.pepova@gmail.com

Научни интереси: хистологични методи за разграничаване на прясна от замразена риба.

 

Елена Колева Русева – старши експерт, организатор обучение

тел.: +359 42 699 659

 

Калинка Пенева Христова – хигиенист

 

Comments are closed