Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения

Ръководител на катедрата: Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

Адрес: Студентски град, 6015 Стара Загора

Контакти: (042) 699 512; E-mail: plana2003@mail.bg

 

Информация за катедрата

Информация за студенти

 

Академичен състав

 

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

Научни интереси: Репродукция при котката; Лъжлива бременност; Болести при  новородените животни; Реанимация; Контрацепция при куче и котка.

Контакти: (042) 699 512; E-mail: plana2003@mail.bg

 

 

 

Проф. д-р Наско Йовчев Василев

Научни интереси: Репродукция; Патология на репродукцията при крави и кобили.

Контакти: (042) 699 511; E-mail: nasvas@abv.bg

 

 

Проф. д-р Станимир Ангелов Йотов

Научни интереси: Физиология и патология на репродукцията при преживните животни; Диагностика на бременността, синхронизация на еструса и изкуствено осеменяване. 

Контакти: (042) 699 513; E-mail: stanrad@abv.bg

 

 

Доц. д-р Антон Лазаринов Антонов

Научни интереси: Физиология и патология на репродукция при месоядни животни.

Kонтакти: (042) 699 514; E-mail: anton.antonov@abv.bg

 

 

Доц. д-р Анатоли Стефанов Атанасов

Научни интереси: Физиология и патология на репродукцията при биволицата.

Контакти: (042) 699 517; E-mail: a_stefanov@mail.bg

 

 

Доц. д-р Иван Росенов Фасулков

Научни интереси: B-mode, Colour Doppler и 3D ултрасонография на репродуктивни органи и млечна жлеза при животните.

Контакти: (042) 699 515; E-mail: i.fasulkov@gmail.com

 

 

Гл. ас. д-р Манол Петков Карадаев

Научни интереси: Ехографски мониторинг на бременността (фетометрия). Репродуктивен хормонален профил при животните.

Контакти: (042) 699 510; E-mail: karadaev@abv.bg

 

 

 

Ас. д-р Бояна Танева Иванова

Контакти: (042) 699 520; E-mail: iboyana@ymail.com

 

 

 

Ас. д-р Светослав Петров Постолов

Контакти: (042) 699 515; E-mail: svetoslav.postolov@trakia-uni.bg

 

 

 

Помощно-технически персонал

 

http://109.121.200.35/sites/userfiles/4/image/9(1).png

Д-р Георги Владимиров Икономов – ординатор

Контакти: (042) 699 516; E-mail: goni@abv.bg

 

 

 

Дияна Иванова Иванова – главен специалист медицински лаборант, организатор упражнения

Контакти: (042) 699 521; E-mail: diynaivanova@abv.bg

 

 

 

Радина Игоревна Репкина-Николова – ветеринарен лекар

Контакти: (042) 699 521; E-mail: rrepkina@gmail.com

 

 

 

 

Цветана Михнева Крушовенска – изпълнител, чистач

Контакти: (042) 699 518; E-mail: tsvetana.krushovenska@trakia-uni.bg

 

 

 

Докторанти

 

Ас. д-р Бояна Танева Иванова – редовна докторантура по докторска програма

«Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни»

Контакти: (042) 699 520; E-mail: iboyana@ymail.com

 

Бранимир Алдинов Синапов – редовна докторантура по докторска програма

«Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни»

Контакти: 0886270777; E-mail: b.sinapov82@gmail.com

 

Ас. д-р Светослав Петров Постолов – редовна докторантура по докторска програма

«Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни»

Контакти: (042) 699 515; E-mail: svetoslav.postolov@trakia-uni.bg

 

Радена Каменова Ненова – задочна докторантура по докторска програма

«Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни»

Контакти: 0897092260; E-mail: radena_nenova@abv.bg

 

Радина Игоревна Репкина-Николова – задочна докторантура по докторска програма

«Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни»

Контакти: (042) 699 521; E-mail: rrepkina@gmail.com

 

Comments are closed