Информация

Протокол практичен 2017 doc

Протокол теоретичен 2017 doc

ЗАЩИТА НА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ VI КУРС doc

ДЕЖУРСТВА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ V КУРС ВМФ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. doc

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІV КУРС В КЛИНИКА НА ВМФ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА. doc

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ІІІ КУРС „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА” В БИОБАЗАТА КЪМ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА doc

ПОДВИЖНА КЛИНИКА И СТАДНА ДИАГНОСТИКА 2016 – 2017 ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР pdf

ГРАФИК-РАЗПИСАНИЕ за упражненията и клиничните занятия на V курс, ВМФ през летния семестър на учебната 2016/2017 год. pdf

РАЗПИСИ НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 учебна година 

I курсII курсIII курсIV курсV курс

Списъци на студентите по ветеринарна медицина, учебна 2016/2017 година

I курсII курсIII курсIV курсV курс

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ КУРС

Приемане на документи от преддипломния стаж и заявления за държавен изпит: 13.02.2017 до 22.02.2017 год.

Защита на докладите: 06.03.2017 до 10.03.2017 год.

Държавни изпити от 27.03.2017 год.

Кариерен център – работни места (актуална информация)

X–то ЮБИЛЕЙНО НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛВЕТ МЕДИКА от 13 до 16 октомври 2016 програма doc

Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора има удоволствието да ви уведоми, че Десето, юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА – 2016 ще се състои от 13.10 до 16.10.2016 г. За информация: доц. Диан Канъков – зам. декан тел. 042699529, мобилен: 0889448081, e-mail: dian@gbg.bg.

ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ ВМФ КАТЕДРАТА ПО ВЪТРЕШНИ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИЯ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТНИ ДАТИ КЪМ СЕПТЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ: docx

Деканското ръководство на ВМФ определя датите 3, 4 и 5 октомври   2016 г. за допълнителни изпитни дни от септемврийската ликвидационна изпитна сесия. На тези изпитни дати могат да се явяват всички студенти, които към момента имат получени слаби оценки по съответната дисциплина.

В рамките на един изпитен ден един студент може да положи не повече от два изпита. В тази връзка катедрите да осигурят организация за протичане на изпитен процес през целия дан в рамките на регламентираното работно време.

СЛЕД ТОЗИ СРОК ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТНИ ДНИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗРЕШАВАНИ.

ПОДВИЖНА КЛИНИКА И СТАДНА ДИАГНОСТИКА 2016 – 2017 ЗИМЕН СЕМЕСТЪР pdf

ГРАФИК-РАЗПИСАНИЕ за упражненията и клиничните занятия на V курс, ВМФ през зимния семестър на учебната 2016/2017 год. pdf

РАЗПИСИ НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2016/2017 учебна година 

I курсII курсIII курсIV курсV курс

Списъци на студентите по ветеринарна медицина, учебна 2016/2017 година

I курсII курсIII курсIV курсV курс, VI курс

Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора има удоволствието да ви уведоми, че Десето, юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА – 2016 ще се състои от 13.10 до 16.10.2016 г. За информация: доц. Диан Канъков – зам. декан тел. 042699529, мобилен: 0889448081, e-mail: dian@gbg.bg.

Конспект държавни изпити doc

Информация за използване на електронната платформа на Тракийския университет pdf

Важно за всички студенти – информация за таксата за обучение

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

Учебен план на Ветеринарномедицински факултет приет от ФС на ВМФ на 15 юни 2010 г.

І Семестър, ІI СеместърІII СеместърІV СеместърV СеместърVI Семестър,

VII СеместърVIII СеместърIX СеместърX Семестър

Банкова сметка на Ветеринарномедицински факултет  

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет 

Comments are closed