Информация за студенти

Протоколи/график за държавни изпити (поправителна сесия)

Летен семестър 2022/2023 г.

Защита на преддипломен стаж за учебната 2022/2023 г. – поправителна сесия

Разписи на занятията за летен семестър, учебна 2022/2023 година

Списъци на студентите по курсове и групи – Летен семестър, 2022/2023

Дежурства на студентите от ВМФ в УВБК за летен семестър на 2022/2023 учебна година

Подаване на документи за държавни изпити – 2023 г.

Справка за брой пациенти (задължително)

Заявление за защита на преддипломен стаж и явяване на държавни изпити

Студенти, които вече са защитили преддипломния си стаж, могат да подават заявлението онлайн на имейл: tania_gan4eva@abv.bg. Ако имат 1 невзет изпит, трябва да уточнят дали желаят да се явят на 1-ва или 2-ра дата. Всички трябва да получат от г-жа Ганчева потвърждение за получаване на заявлението си.

Информация за дистанционен достъп до електронни библиотечни ресурси – Open Athens
Certificate of Accreditation

Заповед № 8 от 17.02.2022 г., относно начина на плащане на семестъра

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ

Изтеглете и попълнете документа. Разпечатайте и го подпишете, след което го сканирайте и го изпратете на имейл адрес – lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

Ако в момента сте прекъснал – използвайте заявлението за прекъснали студенти.

Напомняне: Ако Ви се наложи да прекъсвате за повече от една учебна година, трябва да подадете ново заявление след като са изтекли 2 семестъра, защото в противен случай може да бъдете отстранени. Можете да прекъсвате максимум 5 поредни години.

Преподавателите и управлението на ВМФ осъзнаваме, че настоящата криза представлява огромно предизвикателство за всички и нашата цел е да ви помогнем и подкрепим. Призоваваме всеки студент да проявява сериозно отношение към противоепидемичните мерки и с умерена критичност да прилага мерките за запазване на собственото си здраве, но и здравето на състуденти, приятели, преподаватели и персонал във ВМФ. Мерките за биосигурност на Ветеринарномедицински факултет изискват носене на маски и спазване на социална дистанция в сградите на университета. Лекционните и клинични тоалетни ще са преоборудвани с топла вода, безконтактни сешоари, лакътни установки за дезинфектант и течен сапун. За почистване и дезинфекция на всички коридори на ВМФ ще се грижат автоматични почистващи професионални машини Kärcher.

Здравно осигуряване на студенти

ВМФ осигурява студентите докато не навършат 26 години или докато не се дипломират (в зависимост кое от двете се случи първо).

Програма Еразъм+

Important information for Erasmus students – summer traineeship 2022!

Покана мобилности Еразъм+ КД 131 за акад. 2022-2023 г.

To the attention of all Erasmus students who will attend summer traineeship 2022!

Important information for all Erasmus students who will attend a summer traineeship – 2022

Еразъм – подаване на документи за второ класиране за 2021 – 2022 г. – студенти и преподаватели

Call – 23rd International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress

Писмо – покана от Асоциацията на младите учени за участие в дейности по изпълнение на проект „Гласът на младите изследователи“

Еразъм + – Относно второ класиране преподаватели

Important info – After mobility procedure and documents

Important Erasmus Announcement!

Needed documents for Erasmus summer traineeship

MVA named after K.I.Skryabin – INVITATION

Отворени конкурси по централизираните дейности на програма "Еразъм+"

Новини, свързани с новия програмен период по програма "Еразъм+"

Important information for Erasmus+ traineeship – summer 2021

Френски институт в България – Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г.

EMA Traineeship 2021

Erasmus+ 2020-2021 – Information and needed documents

Важна информация за мобилности на студенти и преподаватели по Програма Еразъм + за 2020-2021 г. – удължен срок до 30.09.2022 г.

Новото “Еразъм+” мобилно приложение за студенти вече е достъпно

To the attention of Erasmus+ students (Bulgarian and English groups!!!) – Application procedure for Erasmus+ traneeship in the Academic Year 2020-2021

To the attention of Erasmus+ students

Information for all Erasmus students

COVID-19 outbreak – visit the European Research Area (ERA) corona platform for information on related research and innovation

Онлайн обучения по програма Еразъм+ и ECTS

Програма “Еразъм+” – основни практически съвети по време на пандемията COVID-19

Обяви за работа

Кариерен център – работни места (актуална информация)

Обява за работа (ветеринарни лекари)

Свободна работна позиция на длъжност "Ветеринарен лекар" в дейност "Общински приют за безстопанствени кучета" – pdf

Информация

Кампания за студентски стажове в държавната администрация – pdf

Банкова сметка на Ветеринарномедицински факултет

Важно за всички студенти – информация за таксата за обучение

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

Comments are closed