Информация за студенти

Важно за студентите от VI курс, на които предстои защита на преддипломен стаж и явяване на държавни изпити

Студенти, които са защитили преддипломния си стаж, могат да подадат заявления по електронен път на имейл: tania_gan4eva@abv.bg

Студенти, които се явяват на един държавен изпит, трябва да напишат дали ще се явят на първа или втора дата (в началото или края на държавната изпитна сесия).

Указания (прочетете първо тях)

Заявление за държавни изпити

Статистическа справка за пациенти

Дежурства в Университетска ветеринарна болница с клиники за зимен семестър, академична 2023/2024 г. за студентите от ВМФ

Списъци на студентите по групи

Разписи на лекциите и упражненията за зимен семестър, учебна 2023/2024 г.

(последно обновяване – 09.09.2023 / 17:46 ч.)

I курс – II курс – III курс – IV курс – V курс

V курс (упражнения и клинични занятия)

V курс (подвижни клиники)

Информация за дистанционен достъп до електронни библиотечни ресурси – Open Athens
Certificate of Accreditation

Заповед № 8 от 17.02.2022 г., относно начина на плащане на семестъра

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ

Изтеглете и попълнете документа. Разпечатайте и го подпишете, след което го сканирайте и го изпратете на имейл адрес – lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

Ако в момента сте прекъснал – използвайте заявлението за прекъснали студенти.

Напомняне: Ако Ви се наложи да прекъсвате за повече от една учебна година, трябва да подадете ново заявление след като са изтекли 2 семестъра, защото в противен случай може да бъдете отстранени. Можете да прекъсвате максимум 5 поредни години.

Здравно осигуряване на студенти

ВМФ осигурява студентите докато не навършат 26 години или докато не се дипломират (в зависимост кое от двете се случи първо).

Програма Еразъм+

Important information for Erasmus students – summer traineeship 2023!

Important information for Erasmus students – summer traineeship 2022!

Покана мобилности Еразъм+ КД 131 за акад. 2022-2023 г.

Call – 23rd International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress

Писмо – покана от Асоциацията на младите учени за участие в дейности по изпълнение на проект „Гласът на младите изследователи“

Еразъм + – Относно второ класиране преподаватели

Important info – After mobility procedure and documents

Important Erasmus Announcement!

Needed documents for Erasmus summer traineeship

MVA named after K.I.Skryabin – INVITATION

Отворени конкурси по централизираните дейности на програма "Еразъм+"

Новини, свързани с новия програмен период по програма "Еразъм+"

Новото “Еразъм+” мобилно приложение за студенти вече е достъпно

To the attention of Erasmus+ students

Information for all Erasmus students

COVID-19 outbreak – visit the European Research Area (ERA) corona platform for information on related research and innovation

Онлайн обучения по програма Еразъм+ и ECTS

Програма “Еразъм+” – основни практически съвети по време на пандемията COVID-19

Обяви за работа

Кариерен център – работни места (актуална информация)

Обява за работа (ветеринарни лекари)

Свободна работна позиция на длъжност "Ветеринарен лекар" в дейност "Общински приют за безстопанствени кучета" – pdf

Информация

Кампания за студентски стажове в държавната администрация – pdf

Банкова сметка на Ветеринарномедицински факултет

Важно за всички студенти – информация за таксата за обучение

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

Comments are closed