Информация за студенти

График за защита на ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ – летен семестър, уч. 2020/2021 г.


Практическото обучение по ветеринарна медицина през летния семестър на академичната 2020/2021 година ще се провежда предимно присъствено при строго спазване на противоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.

Всички лекции ще се провеждат в електронна среда (онлайн).

Графици на лекциите и упражненията за Летен семестър, уч. 2020/2021 г.

ВАЖНО за студентите от VI курс:

Информация за защита на преддипломния стаж и държавните изпити – DOC

Указания за провеждането на изпити във ВМФ през зимна редовна/поправителна сесия на академичната 2020/2021 г. – PDF

 

График за провеждане на онлайн семестриалните изпити във ВМФ от лятна сесия за семестриално завършили студенти (6ти курс) – PDF

Уважаеми студенти,

Публикувана е национална ограничителна възбрана, която влиза в сила от 27 ноември 2020 г. със заповед на Министъра на здравеопазването.

Обучителният процес на ВМФ до края на семестъра (т.е. до 23.12.2020 г.) остава неприсъствен. Всички занятия и лекции във ВМФ ще се провеждат неприсъствено, чрез онлайн електронна платформа MOODLE и Google Meet.

Няма да се провеждат присъствени стажове и практики във ВМФ или в клиниките на ВМФ.

Зимната сесия ще се проведе от 11 януари до 5 февруари с поправка от 8 до 12 февруари 2021 г. Организацията, изпитните дати и графикът за явяване на изпити по курсове и групи ще бъде направен служебно и публикуван на сайта на ВМФ до 30 декември тази година. Възможно е цялата изпитна сесия да протече онлайн, чрез изпитни тестове, казуси, писмени работи или устен изпит през Google Meet, както това беше за летните изпити.

Държавните изпити ще се провеждат присъствено, без промяна в техния график.

Изпити за Докторанти ще се провеждат присъствено, без промяна в техния график.

 

Декан на ВМФ

Обновено електронно уверение (2020/2021 учебна година):

За НОИ (зимен семестър) / За НОИ (летен семестър) или за всякакви други цели

(нова версия, вече може да се попълва друга учебна година)

Отворете го с Adobe Acrobat Reader, попълнете полетата и след това го запаметете като отделен файл със "Save As" ("Запиши като"). Попълнените уверения изпращайте на следния имейл адрес: nkoleva@uni-sz.bg

Преподавателите и управлението на ВМФ осъзнаваме, че настоящата криза представлява огромно предизвикателство за всички и нашата цел е да ви помогнем и подкрепим. Призоваваме всеки студент да проявява сериозно отношение към противоепидемичните мерки и с умерена критичност да прилага мерките за запазване на собственото си здраве, но и здравето на състуденти, приятели, преподаватели и персонал във ВМФ. За всички болни, които смятат, че са били изложени на COVID ще имат възможност за самостоятелно или групово лабораторно изследване чрез PCR тест в болница Тракия (цена 70 лв. на човек / 100 лв. за смесена групова проба от 3-ма / 120 лв. за смесена групова проба от 5 човека). Резултата излиза за 24 часа! Отрицателният резултат ще отмени карантината, положителният води до самоизолация, карантина за 28 дена и лечение при необходимост. Мерките за биосигурност на Ветеринарномедицински факултет изискват носене на маски и спазване на социална дистанция в сградите на университета. Лекционните и клинични тоалетни ще са преоборудвани с топла вода, безконтактни сешоари, лакътни установки за дезинфектант и течен сапун. За почистване и дезинфекция на всички коридори на ВМФ ще се грижат автоматични почистващи професионални машини Kärcher.

Разписи и графици

СПИСЪЦИ на студенти – 2020/2021

I курсII курсIII курсIV курсV курс

Програма Еразъм+

Erasmus+ 2020-2021 – Information and needed documents

Важна информация за мобилности на студенти и преподаватели по Програма Еразъм + за 2020-2021 г. – удължен срок до 30.09.2022 г.

Важна информация за мобилности на преподаватели по Програма Еразъм + за 2019-2020 – удължен срок до 31.05.2021 г.

Новото “Еразъм+” мобилно приложение за студенти вече е достъпно

To the attention of Erasmus+ students (Bulgarian and English groups!!!) – Application procedure for Erasmus+ traneeship in the Academic Year 2020-2021

To the attention of Erasmus+ students

Erasmus+ traineeship – 2019-2020

To the attention of all Erasmus+ students – summer traineeship Academic year – 2019-2020

Information for all Erasmus students

Информация за програма ”Еразъм+” в Тракийски университет през акад. 2020-2021 година

COVID-19 outbreak – visit the European Research Area (ERA) corona platform for information on related research and innovation

Обяви за новата Еразъм 2020-2021 година

Онлайн обучения по програма Еразъм+ и ECTS

Програма “Еразъм+” – основни практически съвети по време на пандемията COVID-19

Обяви за работа

Кариерен център – работни места (актуална информация)

Обява за работа (ветеринарни лекари)

Свободна работна позиция на длъжност "Ветеринарен лекар" в дейност "Общински приют за безстопанствени кучета" – pdf

Информация

КОНСПЕКТ-ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ docx

Кампания за студентски стажове в държавната администрация – pdf

Информация за лятна ваканционна заетост в Германия 2020 г. – Документ с повече информация, Линк към уебсайт

International Networking Week at JLU Giessen – Registration is open!

Банкова сметка на Ветеринарномедицински факултет

Важно за всички студенти – информация за таксата за обучение

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 2 семестъра.

Comments are closed