Вълко Марков

Вълко Марков Вълков е роден през 1915 г. в с. Мъдрец, Старозагорско. Произхожда от бедно, но будно и прогресивно семейство. Изключително упорит и амбициозен, той се самообразова и въпреки мизерията и лишенията, успява да завърши основното си образование. Честен, скромен и много трудолюбив, Вълко Марков се включва активно в борбите срещу несправедливостта и принудителната бедност на по- голямата част от населението в България. Както и срещу настъпващия фашизъм в България, за което е арестуван многократно. Независимо от натиска, на който е бил подложен, той остава верен на идеята, в която вярва и за която се бори.
След 1945 година той е дългогодишен председател на търговията в Стара Загора и областта /Окръжен кооперативен съюз- ОКС/. Кооперативната идея винаги е била на първо място сред възгледите му. Тази му характеристика го превръща в много успешен специалист в развитието  на търговските отношения  между България /Старозагорска област/  и Германия, Румъния, Русия.  Умира през 1994 г.

Comments are closed