Ветеринарната медицина в полза на хората – Международна научна конференция 6-7 октомври 2017

За Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет началото на месец октомври 2017 година бе ознаменувано от международната научна конференция „Ветеринарната медицина в полза на хората“, която се проведе на 6 и 7 октомври в Спа-хотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани. Заявено бе участие на над 130 автора с около 110 манускрипта, отпечатани в пълен текст в специално издание Supplement на Bulgarian Journal of Veterinary medicine.

    

    

    

Участници освен от нашата страна, бяха също така и от Турция, Русия, Украйна, Германия, Дания, Словакия, Хърватско, Сърбия, Албания, Косово, Румъния, Гърция. Общият брой участници от чужбина buy modafinil бе над 70, а от ВМФ 32. Представени бяха редица пленарни доклади, оригинални разработки и обзорни проучвания.

    

    

Comments are closed