Анатомичен музей към катедра Ветеринарна анатомия

   

АНАТОМИЧНИЯТ МУЗЕЙ към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология е възстановен през 2001 г. През 2019 г., музеят е обновен и пребазиран върху приблизителна площ от 250 m2 на територията на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

АНАТОМИЧНИЯТ МУЗЕЙ включва богата експозиция от различни анатомични експонати, вкл. такива от диви и екзотични животни. В обхвата на музея е отделена специална секция „АРХЕООСТЕОЛОГИЯ“ в израз на превърналото се в традиция дългогодишно научно-изследователско направление в катедрата, даващо своя принос Volume pills review в опазване на културно-историческото наследство на Р България.

АНАТОМИЧНИЯТ МУЗЕЙ е реализиран от настоящия колектив на катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология със стремежа да обедини усилията и отдадеността на всички поколения ветеринарни анатоми от създаването на ВМФ в България през 1923 г. до днес.

 

Comments are closed