Администрация

Секретар декан

Кети Ангелова

тел.: 042/699 500

Е-mail: kety@uni-sz.bg

  

Ст. експерт УМД

Д-р Надя Колева

тел.: 042/699 504

Е-mail: nkoleva@uni-sz.bg

 

Ст. експерт КК

Любомир Иванов

тел.: 042/699 690

Е-mail: vmfedu@uni-sz.bg

 

Организатор отдел „СДО/СДК”

Инспектор стажове и практики

Таня Ганчева

тел.: 042/699 502

E-mail: tu_vmf_sdk@abv.bg

 tania_gan4eva@abv.bg

 

Ст. експерт НИД

Д-р Невена Първанова

 тел.: 042/699 506 

Е-mail: vmfd@uni-sz.bg

    

Експерт информационни и компютърни системи

Радил Илиев

тел.: 042/699 508

E-mail: radiloff87@yahoo.com

 

Comments are closed