Администрация

 

ДЕКАНАТ НА ВМФ

 

Секретар декан

Кети Ангелова

тел.: 042/699 500; 0887111244

Е-mail: kety.angelova@trakia-uni.bg

 

Експерт УМД

Анелия Петрова

тел.: 042/699 504; 0884771372

E-mail: aneliya.petrova@trakia-uni.bg

 

Експерт УМД – чуждоезиково обучение

Наташа Койнарска

тел.: 042/699 503; 0886623231

Е-mail: natasha.koynarska@trakia-uni.bg; natashakoynarska@gmail.com

 

Експерт ККО

Любомир Иванов

тел.: 042/699 690; 0884771728

Е-mail: lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

 

Организатор отдел „СДО/СДК”

Специалист

Инспектор стажове и практики

Таня Ганчева

тел.: 042/699 502; 0888338815

E-mail: t.vladimirova.gancheva@trakia-uni.bg; tania_gan4eva@abv.bg

 

Експерт НИД

Румяна Симанова

тел.: 042/699 506; 0899897194

E-mail: rumyana.simanova@trakia-uni.bg

 

Експерт информационни и компютърни системи

Радил Илиев

тел.: 042/699 508; 0884163999

E-mail: radil.iliev@trakia-uni.bg

 

Изпълнител-чистач

Стоянка Кръстева

тел.: 042/699 509; 0889596331

 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

 

Ръководител счетоводен отдел

Илиана Тонева

тел.: 042/699 680; 0884973424

E-mail: iliana.toneva@trakia-uni.bg

 

Експерт, Заместник главен счетоводител

Пенка Ангелова

тел.: 042/699 678

E-mail: p.angelova.ivanova@trakia-uni.bg

 

Експерт, счетоводител

Надя Желева

тел.: 042/699 678

E-mail: nadya.zheleva@trakia-uni.bg

 

Експерт, счетоводител-касиер

Миглена Сизова

тел.: 042/699 682

E-mail: miglena.sizova@trakia-uni.bg

 

Експерт, ТРЗ

Милена Русева

тел.: 042/699 681

E-mail: milena.ruseva@trakia-uni.bg

 

Експерт, човешки ресурси

Ренета Пенева

тел.: 042/699 248

E-mail: reneta.peneva@trakia-uni.bg

 

Шофьор на микробус

Диан Гърдев

тел.: 0888949541

 

Психолог

Елиза Трайкова

E-mail: eliza.traikova@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/elizatraikovapsiholog

Webpage: http://uni-sz.bg/truni6/психолог/

 

Comments are closed