Администрация

 

ДЕКАНАТ НА ВМФ

 

Секретар декан

Кети Ангелова

тел.: 042/699 500; 0887111244

Е-mail: kety.angelova@trakia-uni.bg; kety@uni-sz.bg

 

Ст. експерт УМД

Д-р Надя Колева

тел.: 042/699 504; 0884771372

Е-mail: nadya.koleva@trakia-uni.bg; nkoleva@uni-sz.bg

 

Ст. експерт ККО

Любомир Иванов

тел.: 042/699 690; 0884771728

Е-mail: lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

 

Старши експерт – Инспектор чуждоезиково обучение

Наташа Койнарска

тел.: 042/699 503; 0886623231

Е-mail: natasha.koynarska@trakia-uni.bg; natashakoynarska@gmail.com

 

Организатор отдел „СДО/СДК”

Главен специалист

Инспектор стажове и практики

Таня Ганчева

тел.: 042/699 502; 0888338815

E-mail: t.vladimirova.gancheva@trakia-uni.bg; tania_gan4eva@abv.bg

 

Експерт НИД

Румяна Симанова

тел.: 042/699 506; 042/699 482; 0899897194

E-mail: rumyana.simanova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт информационни и компютърни системи

Радил Илиев

тел.: 042/699 508; 0884163999

E-mail: radil.iliev@trakia-uni.bg

 

Изпълнител-чистач

Стоянка Кръстева

тел.: 042/699 509; 0889596331

 

Портиер

Нада Стойчева

тел.: 042/699 236; 0895386205

 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

 

Ръководител счетоводен отдел

Илиана Тонева

тел.: 042/699 680; 0884973424

E-mail: iliana.toneva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, Заместник главен счетоводител

Пенка Ангелова

тел.: 042/699 678

E-mail: p.angelova.ivanova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, счетоводител

Живка Жекова

тел.: 042/699 678

E-mail: zhivka.zhekova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, счетоводител-касиер

Десислава Илева

тел.: 042/699 682

E-mail: desislava.ileva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, ТРЗ

Милена Русева

тел.: 042/699 681

E-mail: milena.ruseva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, човешки ресурси

Ренета Пенева

тел.: 042/699 248

E-mail: reneta.peneva@trakia-uni.bg

 

Шофьор на микробус

Диан Гърдев

тел.: 0888949541

 

Психолог

Елиза Трайкова

E-mail: eliza.traikova@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/elizatraikovapsiholog

 

Comments are closed