Администрация

 

ДЕКАНАТ НА ВМФ

 

Секретар декан

Кети Ангелова

тел.: 042/699 500

Е-mail: kety@uni-sz.bg;

kety.angelova@trakia-uni.bg

  

Ст. експерт УМД

Д-р Надя Колева

тел.: 042/699 504

Е-mail: nkoleva@uni-sz.bg

 

Ст. експерт ККО

Любомир Иванов

тел.: 042/699 690

Е-mail: lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

 

Старши експерт – Инспектор чуждоезиково обучение

Наташа Койнарска

тел.: 042/699 503; 0886623231

Е-mail: natashakoynarska@gmail.com

 

Организатор отдел „СДО/СДК”

Главен специалист

Инспектор стажове и практики

Таня Ганчева

тел.: 042/699 502

E-mail: tania_gan4eva@abv.bg

 

Ст. експерт НИД

Д-р Невена Първанова

 тел.: 042/699 506 

Е-mail: vmfd@uni-sz.bg

    

Младши експерт – Технически сътрудник

Румяна Симанова

тел.: 042/699 506; 0899897194

E-mail: rumyana.simanova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт информационни и компютърни системи

Радил Илиев

тел.: 042/699 508

E-mail: radiloff87@yahoo.com

 

Изпълнител-чистач

Стоянка Кръстева

Тел: 042 / 699 509

 

Портиер

Нада Стойчева

Тел: 042 / 699 236

 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

 

Ръководител счетоводен отдел

Илиана Тонева

Тел: 042 / 699 680

E-mail: iliana.toneva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, Заместник главен счетоводител

Пенка Ангелова

Тел: 042 / 699 678

E-mail: p.angelova.ivanova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, счетоводител

Живка Жекова

Тел: 042 / 699 678

E-mail: zhivka.zhekova@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, счетоводител-касиер

Десислава Илева

Тел: 699 682

E-mail: desislava.ileva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, ТРЗ

Милена Русева

Тел: 042 / 699 681

E-mail: milena.ruseva@trakia-uni.bg

 

Ст. експерт, човешки ресурси

Ренета Пенева

Тел: 699 248

Email: reneta.peneva@trakia-uni.bg

 

Шофьор на микробус

Диан Гърдев

Тел: 042 / 699 249, 0888949541

 

Шофьор на товарен автомобил

Кристиян Кръстев

Тел: 0888949518

E-mail: christiano@abv.bg

 

Comments are closed