ECDL център

  През ноември 2011 г. Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол получи Лиценз и стана 27-ия обучителен и тестов център за сертифициране за ECDL (European Computer Driving License; Европейски сертификат за компютърни умения)  в България. Консорциум ИСДЛ – България” е притежател на изключителните права за лицензиране на ECDL тестови и обучителни центрове в страната – http://ecdl-bulgaria.bg .
За повече информация и записвания се обадете на доц. Веселинка Недева моб.тел. 0886 86 04 76 или на ел.поща vnedeva@yahoo.com.

   Всеки гражданин на Република България или чужденец може да получи тези сертификати след като положи съответните тестове на български или на английски език. 
  Участието в курсове за обучение не е задължително. За студентите се прави 50% отстъпка от цената. 

Оторизирането на ECDL център  е част от дейностите по проекта  OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование и обучение“ № 2007CB16IPO008-2009-1-055. По този проект беше финансирано обучението и сертифицирането на 40 студента от ТрУ, ФТТ – Ямбол. Студентите, които издържаха тестовете, получиха Сертификат  ECDL STRAT или ECDL CORE в зависимост от броя на успешно положените тестове.

Европейският сертификат за компютърни умения – ECDL, има официалната подкрепа на Европейския съюз, а от няколко години насам, с бързи темпове се налага като стандарт и в страни, извън границите на нашия континент  като  ICDL (International Computer Driving Licence), осигурявайки по този начин мобилност в целия свят.

ECDL/ICDL установява стандарти за всеки, който ползва компютър както при професионалната, така и в личностната си реализация. Различните ECDL сертификати предоставят възможност на ВСЕКИ, който желае, да сертифицира нивото на своите компютърни умения според утвърдени и текущо актуализирани от Фондация ECDL – F, гр. Дъблин, Ирландия ЕДИННИ СТАНДАРТИ. Големите мултинационални компании също вече са възприели ECDL сертификата, превръщайки представянето на всеки свой служител в ECDL тестовете, в една от определящите трудови характеристики. Във всички страни, където ECDL/ICDL сертификатите са установени като стандарт и се ползват от работодателите и служителите, няма неясноти при определянето на степента на компютърна квалификация, на владеене на умения и прилагането им на практика.   

ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител  на компютърни умения в Европа и в света. До сега по ECDL сертификационни програми са били регистрирани над 12 милиона души , в 41 езика , в 148 страни чрез мрежа от над 24 000 тестови центрове в Европа и по света.

 

 

 

Всеки желаещ да участва в тестовете през м.април 2019 г. трябва да подаде Молба за тестиране – Приложение 6 (за изтегляне).

Тестове ще се провеждат организирано всяка учебна година през м. ноември и м. април. През останалото време тестовете се провеждат по подадена заявка от лица, които искат да получат ECDL сертификат.

В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, прилагани от потребителят при ежедневното ползване на компютъра, които са обособени в следните десет модула:

 ECDL

Програми

​​Напреднали

Сертификат ECDL Base Profile

Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1.

Сертификат ECDL Standart Profil

Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по 7 ECDL модула.

Сертифицираните квестори и обучители на ECDL центъра на ТрУ, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол са доц. д-р инж. Ваня Стойкова и доц. д-р инж. Златин Златев. Обучението се провежда в обзаведена по проекта OpenDilogNet зала за компютърно и езиково обучение № 332. 

 

Comments are closed