XXVII Международна научна конференция “Мениджмънт и качество”

 

Факултет „Техника и технологии“ беше домакин за четвърти път на XXVII Международна научна конференция „Мениджмънт и качество“ за млади учени, която се проведе от 10-12.05.2018. при откриването на конференцията гостите на конференцията бяха официално посрещнати от домакините. Деканът на факултета – проф.Красимира Георгиева  поздрави участниците и пожела успех на научния форум.

На пленарната сесия, която се проведе в  Художествената галерия „Жорж Папазов“, Ямбол присъстваха много гости: зам.-ректора по проектна дейност  на Тракийски университет – доц. Дарина Заимова, проф. дтн Георги Тасев – Доктор хонорис кауза на ТрУ, , д-р Серджо Сандуляк – Държавен педагогически университет, Кишинев, Молдова, доц. Виктория Стаматовска – Университет „Св. Климент Охридски“, Битола, Македония, доц. Татяна Калевска – Университет „Св. Климент Охридски“, Битола, Македони, г-н Стойчо Стоев – Председател на УС на ЯТПП, г-н Ангел Ангелов – Управител на ТО на НТС – Ямбол председател на Ямболската Търговско-промишлена палата, доц.Светозар Нейков – председател на управителния съвет на НТС-Пловдив. Бяха представени три доклада от:

 • Проф. Paulo Sérgio Duque de Brito, Management and Technology School of the Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal, с доклад на тема „Energy production from wastes by thermal gasification processes“
 • Проф. Пламен Даскалов, Русенски университет „Ангел Кънчев“, България, с доклад на тема „Приложение на информационните технологии и изкуствения интелект в прецизното земеделие“
 • Проф. Zivko Davcev, ”Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje, Republic of Macedonia, с доклад на тема „The influence of the norm on the exploitative characteristics of the agricultural mechanization in the republic of Macedonia“.

 

В рамките на заседанията на секциите и постерните секции бяха представени 56 доклада на над 80 автора от България, Молдова, Португалия, Македония, Египет, Казахстан, Сърбия, Румъния, Израел. В работата на конференцията взеха участие над 100 академични преподаватели, студенти, докторанти и млади учени. В края на заседанията по секции традиционно бяха отличени най-добрите презентации в категориите „студент“, „докторант“ и „млад учен“:

-категория „студенти“:

 • Ваня Георгиева, Диляна Стоилова, Тракийски университет, Филиал Хасково.  Проучване на проблеми свързани с приема на медикаменти при възрастни и стари хора
 • Виктор Станев, Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Анализ на потенциала на дървесна биомаса в България;
 • Росица Йорданова, Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Автоматизация на информационни процеси при оценка на качеството на кашкавал
 • Ани Косинкова-Стоева, Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Моден дизайн с елементи от минойския костюм

-категория „докторанти“:

 • Юнзиле Джелил, Университет „Асен Златаров“, Бургас. Systemic approach for balanced supply chain management in the manufacture of first generation bioethanol – biofuel of the future;
 • Галя Шивачева, Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Изучаване на разклонени алгоритми чрез средства за визуализация
 • Таня Енчева Пенева, Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Изследване на технологичните особености при изработване на горно облекло от трикотаж

-категория „млади учени“:

 • Галин Тиханов, Тракийски университет, Аграрен факултет. Study of the method of grain harvester hopper unloading and full signaling used

В рамките на конференцията проф.Георги Тасев представи открита лекция на тема: „СТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА“

Линк към медиите, отразили събитието:

https://www.facebook.com/eratv.bg/videos/975803292574582/?fref=gs&dti=181388395238576&hc_location=group

http://delnik.net/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82…/

Презентацията на откритата лекция: „СТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА“

 

Comments are closed