Тържествено откриване на новата 2013-2014 учебна година

       На 16. 09 2013 година от 9.00 в зала „Райчо Димитров“ в сградата на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол тържествено беше открина новата академична година. С вълнение първокурсниците, студентите и гостите гледаха презентация, която представи визията и възможностите, които Факултетът предлага на студентите за висококачествено обучение …

Continue reading

Тържествено отбеляза 11 Май 2013 г.

  ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА 11 МАЙ – ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТА      На 09. 05. 2013г. от 12.30 часа в зала „Райчо Димитров” на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол тържествено бе отбелязан деня на светитете братя …

Continue reading

Състезания за празника на ФТТ – Ямбол, Май 2013 г.

     На 23.04. 2013г. във Факултет “Техника и технологии“ –  Ямбол се  проведе състезание по „CAD проектиране“, в зала 226.  В състезанието се включиха 11 студенти от различни специалности. Най-добри резултати показаха студентите: І-во място – Васил Андреев Димитров, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“, втори курс; ІІ-во място  – Станислав …

Continue reading

Преподаватели от Университета Аксарай

  Преподаватели от Университета Аксарай – лектори във ФТТ – Ямбол    От 15 до 19 април 2013 год. гост-лектори във ФТТ – Ямбол по програма Еразъм са преподавателите от Университета Аксарай Доц.д-р Неджметин Шахин (Директор на Професионален колеж по технически науки ) и Ас.Мюкремин Баш (преподавател по Компютърни науки). …

Continue reading

ECDL сертификати за студентите

           Уважаеми колеги,        Всеки, който желае може да се запише за участие в състезанието за Европейски сертификат за компютърни умения (European Computer Driving License), което ще се проведе в чест на празника на Факултет «Техника и технологии» – 11 май 2013 г. Тестовете ще …

Continue reading

Европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. от 01.04.2013 г.

    Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 г.   Уважаеми студенти, Стартира кандидатстване за …

Continue reading

Повишаване качеството на образованието в Тракийски университет – Стара Загора

    Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора чрез иновативни информационни и комуникационни технологии    ПРОЕКТ BG051PO001-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» Проектът се осъществява с …

Continue reading