Лекции на изтъкнати български учени във ФТТ – Ямбол

Връчване на ECDL сертификати на студенти от ФТТ – Ямбол. Лекции на изтъкнати български учени във ФТТ – Ямбол   На 31 май 2012 г. от 11 часа бяха връчени Европейски сетрификати за компютърни умения на участниците в курса за ECDL по проект OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование …

Continue reading

Международна изложба за Енергийна ефективност

  Международната изложба за Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници      На 28.03.2012г. преподаватели и студенти от специалност „Топло и газоснабдяване“, ФТТ – Ямбол посетиха международната изложба за Енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), организирана в рамките на традиционното (вече за осми път) изложение за Югоизточна Европа …

Continue reading

Обучение по първи модул на CATIA

         През месец март, 2012г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора се проведе петдневно обучение, в рамките на 40 часа, по първи модул на „Catia“, продукт на  най-големия софтуерен концерн за разработка на CAD/CAM/CAE  системи, френската фирма Dassault Systemes. Обучението беше проведено от …

Continue reading

Международна научна конференция, 2009 г.

    Международна научна конференция "Европейски измерения на образованието и науката" се проведе на 11 и 12 май 2009 г. в Технически колеж – Ямбол, посветена на 45 годишнината от създаването на ТК. На конференцията бяха представени над 60 доклада с участници от България, Украйна, Турция и Румъния.   Сборникът с доклади от Международната научна …

Continue reading