Празник на ученето

  Празник на ученето през целия живот във Факулет "Техника и технологии” – ЯМБОЛ      Началото на празника във Факултета започна в ранните часове на деня с инициативата на студентите  „Мениджър за един ден”. Петима студенти от втори курс на специалност „Автотранспортна и земеделска техника” се запознаха с управленските …

Continue reading

Проект ЕСФ 2012

  ПРОЕКТ BG051PO001–4.1.05-0005 „Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход, обучаващи се в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” – гр. Ямбол Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз       …

Continue reading

Нов проект и успех на Тракийски университет – Стара Загора

    Тракийски университет – Стара Загора спечели проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"   „Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет” BG051PO001-4.3.04-0026 за срок на изпълнение 2 години.   Общи и специфични цели на проекта Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение …

Continue reading

Начало на учебната година 2012-2013 във ФТТ – Ямбол

  Започнаха учебните занятия със студентите от  задочно обучение  за новата 2012/2013  учебна година.      Кандидат-студентската кампания във Факултет "Техника и технологии" премина успешно. Изпълнена е държавната поръчка за студентите от всички специалности редовно и задочно обучение. През учебната 2012/ 2013 г. във Факултет „Техника и технологии” – Ямбол …

Continue reading

Лекции на изтъкнати български учени във ФТТ – Ямбол

Връчване на ECDL сертификати на студенти от ФТТ – Ямбол. Лекции на изтъкнати български учени във ФТТ – Ямбол   На 31 май 2012 г. от 11 часа бяха връчени Европейски сетрификати за компютърни умения на участниците в курса за ECDL по проект OpenDilogNet „Мрежа за отворен диалог за интерпрофесионално образование …

Continue reading

Международна изложба за Енергийна ефективност

  Международната изложба за Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници      На 28.03.2012г. преподаватели и студенти от специалност „Топло и газоснабдяване“, ФТТ – Ямбол посетиха международната изложба за Енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), организирана в рамките на традиционното (вече за осми път) изложение за Югоизточна Европа …

Continue reading

Обучение по първи модул на CATIA

         През месец март, 2012г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора се проведе петдневно обучение, в рамките на 40 часа, по първи модул на „Catia“, продукт на  най-големия софтуерен концерн за разработка на CAD/CAM/CAE  системи, френската фирма Dassault Systemes. Обучението беше проведено от …

Continue reading

Международна научна конференция, 2009 г.

    Международна научна конференция "Европейски измерения на образованието и науката" се проведе на 11 и 12 май 2009 г. в Технически колеж – Ямбол, посветена на 45 годишнината от създаването на ТК. На конференцията бяха представени над 60 доклада с участници от България, Украйна, Турция и Румъния.   Сборникът с доклади от Международната научна …

Continue reading