ВАЖНО ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ВИПУСК 2020

Уважаеми абсолвенти, Поради влошената епидемична обстановка в страната, Промоцията на Випуск 2020, предвидена за 18.12.2020, няма да се проведе. Всеки студент ще може да получи дипломата си в сградата на Факултета по предварително публикуван график по специалности.                                                                                                                                                                                   …

Continue reading

!!! ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОКС “БАКАЛАВЪР” ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ !!!

Уважаеми колеги, В съответствие със Заповед № 3041/12.11.2020 г. на Ректора на ТрУ, учебните занятия за зимен семестър от втори модул за студентите задочно обучение ще се проведат неприсъствено с използване на електронни форми за дистанционно обучение. В сайта на ФТТ е публикуван график за провеждане на учебните занятия. Линк …

Continue reading

Факултет „Техника и технологии“- Ямбол партньор по проект Fashion DIET

Тракийски университет – Стара Загора чрез Факултет „Техника и технологии“- Ямбол е партньор по проект Fashion DIET „Програма по устойчива мода в университетите с обучение по текстил в Европа – разработване, прилагане и оценяване на обучителен модул за преподаватели“. Проектът е финансиран по програма Еразъм+, КД203 „Стратегически партньорства във висшето …

Continue reading