ECDL сертификати за студентите

           Уважаеми колеги,        Всеки, който желае може да се запише за участие в състезанието за Европейски сертификат за компютърни умения (European Computer Driving License), което ще се проведе в чест на празника на Факултет «Техника и технологии» – 11 май 2013 г. Тестовете ще …

Continue reading

Европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. от 01.04.2013 г.

    Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за летен семестър 2012/13г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии ” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2012/2013 г.   Уважаеми студенти, Стартира кандидатстване за …

Continue reading

Повишаване качеството на образованието в Тракийски университет – Стара Загора

    Повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност в Тракийски университет – Стара Загора чрез иновативни информационни и комуникационни технологии    ПРОЕКТ BG051PO001-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» Проектът се осъществява с …

Continue reading

Празник на ученето

  Празник на ученето през целия живот във Факулет "Техника и технологии” – ЯМБОЛ      Началото на празника във Факултета започна в ранните часове на деня с инициативата на студентите  „Мениджър за един ден”. Петима студенти от втори курс на специалност „Автотранспортна и земеделска техника” се запознаха с управленските …

Continue reading

Проект ЕСФ 2012

  ПРОЕКТ BG051PO001–4.1.05-0005 „Подобряване на условията за образователна интеграция на деца от малцинствен произход, обучаващи се в Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев” – гр. Ямбол Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз       …

Continue reading

Нов проект и успех на Тракийски университет – Стара Загора

    Тракийски университет – Стара Загора спечели проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"   „Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет” BG051PO001-4.3.04-0026 за срок на изпълнение 2 години.   Общи и специфични цели на проекта Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение …

Continue reading

Начало на учебната година 2012-2013 във ФТТ – Ямбол

  Започнаха учебните занятия със студентите от  задочно обучение  за новата 2012/2013  учебна година.      Кандидат-студентската кампания във Факултет "Техника и технологии" премина успешно. Изпълнена е държавната поръчка за студентите от всички специалности редовно и задочно обучение. През учебната 2012/ 2013 г. във Факултет „Техника и технологии” – Ямбол …

Continue reading