Съобщение за приема на кандидатстудентски документи

Уважаеми кандидат-студенти, От 08.06.2020 г. започва приемът на документи за кандидатстване във Факултет „Техника и технологии“, Тракийски университет. Подаване на документи за явяване на редовни изпити и участие в класирането: онлайн или в сградата на Факултет „Техника и технологии“ на адрес гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38 (от 8 …

Continue reading

Мащабният ремонт на Техническия факултет при ТрУ приключи в срок

        Ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков инспектира финала на строително-ремонтните дейности във Факултет „Техника и технологии“- гр. Ямбол.         Въпреки усложнената обстановка, ремонтът приключи в срок.         Припомняме, че на 13.02.2020 г. ТрУ сключи договор с Националния доверителен екофонд …

Continue reading

Обява за конкурси за АД “асистент” към катедра МИ

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент” за нуждите на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол   Област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство: 1. Асистент по „Двигатели с вътрешно горене“ към катедра „Машинно инженерство“ – един; 2. Асистент …

Continue reading

15 май – Юбилейна научна конференция – 25 години Тракийски университет

Днес, 15 май, от 10:00 часа се провежда Юбилейната научна конференция "25 години Тракийски университет".   Конференцията се провежда онлайн, като за откриването и за всички секции има създадени вируални "стаи" в приложението Google Meet.   За откриването и пленарните доклади можете да се присъедините на:   https://meet.google.com/wca-fzei-hmp   Тъй като броят на …

Continue reading

Ректорът на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков издаде заповед летният семестър да приключи неприсъствено

Ректорът на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков издаде заповед летният семестър на учебната 2019/2020 г.  да приключи неприсъствено. Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка за летен семестър 2019/2020 г., която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина. Заповедта предвижда …

Continue reading

Поздрав от Ректора по случай 11 май – Празник на Факултет „Техника и технологии“

Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Факултет „Техника и технологии”  – Ямбол   За мен е привилегия и чест от името на академичната общност на нашия университет и лично от мое име да Ви поздравя по случай 11 МАЙ – ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“! Искрено Ви благодарим за …

Continue reading

ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ 25 ГОДИНИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ И 11 МАЙ ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ

  ВИДЕООБРЪЩЕНИЕ НА ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"   ПОЗДРАВ ОТ РЕКТОРА НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ДИРЕКТОРА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ИВАН РАЙНОВ" – ЯМБОЛ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ   Класиране Презентации и видеоклипове към конкурса на тема „Моето …

Continue reading