Поздрав на Ректора на Тракийски университет по случай 24 май – Ден на българската просвета, култура, на славянската писменост и празник на Тракийски университет!

“Върви, народе възродени, към светла бъднина върви!"                     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИ И СТУДЕНТИ, ДРАГИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, МИЛИ СЪНАРОДНИЦИ,   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – 24 МАЙ   ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА, НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ  И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ! Да славим българската писменост, знание, духовност и достойнство, пренасяни по …

Continue reading

ПРАЗНИК НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Тържествено честване на 55 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯМБОЛ И ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ ”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – 11 МАЙ  ДЕН НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ На 10 май  2019 г. Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол отбеляза тържествено своя Патронен празник – 11 май Ден на Св. Св. Кирил …

Continue reading

Поздравление от Ректора на ТрУ по случай празника на ФТТ

Уважаеми преподаватели, Драги студенти и служители на Факултет „Техника и технологии”  – Ямбол   От мое име и от името на академичната общност на Тракийски университет най-сърдечно Ви поздравявам по случай ПРАЗНИКА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“  – 11 МАЙ! Вие сте пример за развитие и утвърждаване в изключително силно …

Continue reading

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ

Уважаеми колеги, Факултет “Техника и технологии” – Ямбол, Тракийски университет  – Стара Загора, Студентски съвет при Тракийски университет, Съюз на специалистите по качеството в България, Съюз на учените в България – клон Ямбол, Федерация на научно-техническите съюзи – НТС – Ямбол Ви канят да вземете участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ …

Continue reading

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ICTTE 2019

Уважаеми колеги, Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната Международна научна конференция по Техника, технологии и образование (International Conference on Technics, Technologies and Education – ICTTE-2019 – www.ictte.eu  Конференцията ще се проведе във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол от 16 до 18 октомври 2019 г.  Приканваме …

Continue reading

Посещение по програма Еразъм + на д-р Семих Бенли

В периода 8 – 12 април 2019 г. във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се реализира мобилност по програма Еразъм+  на д-р Семих Бенли от Департамента по Машинно инженерство на Университета в Аксарай, Република Турция . Пред студенти от Факултета бяха изнесени лекции по теми, включени в работната програма. …

Continue reading

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР „EUROUNI“

На 4 април 2019 г. екип от Ямболска Търговско-промишлена палата проведе семинар по проект „Вашият глас за Европа“ във Факултета „Техника и технологии“ – Ямбол. Срещата имаше за цел да представи пред студентите информация относно предстоящите избори за Европейски парламент, като популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент …

Continue reading

Семинар от информационна кампания по Европейски проект “Вашият глас за Европа – Your EU Vote”

Ямболска търговска-промишлена палата има удоволствието да покани студентите от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол на семинар „EuroUni” на 4 Април 2019 г., в зала 225 на Факултета, от 11 часа. Семинарът е част от информационна кампания по Европейския проект “Вашият глас за Европа – Your EU Vote”, по който …

Continue reading