Работа по време на лятната ваканция в Германия за студенти с немски език през 2020

         И през лятото на 2020 г. българските студенти с познания по немски език ще имат възможност да се включат във ваканционна заетост в Германия. Студентите в Тракийски университет, Факултет "Техника и технологии" кандидатстват в Бюрото по труда Ямбол. Предложенията за работа са в сферата на селското стопанство, хотелиерството …

Continue reading

Докторантско училище Курс „Средства за автоматизация на научното изследване“

Курсът „Средства за автоматизация на научното изследване“ ще се проведе на 17 януари 2020 г. от 9:00 ч. в зала 216. Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление в срок до 16.01.2020 г., стая 317, Светослав Атанасов.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА С УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ФТТ

Студенти от втори курс, специалност „Технология на храните“ от Факултет „Техника и технологии“ се включиха в благотворителна инициатива, организирана от младежката организация на Ротари клуб. Със събраните средства от колегите от групата, студентките Валентина Гърдева и Стамена Стоева закупиха продукти и изработиха изделия, с които участваха в Коледния базар. Средствата …

Continue reading

Участие на преподаватели от ФТТ по проект на ИА “Автомобилна администрация”

     В продължение на две седмици екип преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол взе участие в дейности по проект BG05SFOP001-2.006-0015-C01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПЪТЕН КОНТРОЛ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ТАЗИ ДЕЙНОСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ по Оперативна програма „Добро управление“ …

Continue reading