ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

От 13 март започна подаването на кандидатстудентските документи за предварителните изпити/тестове в Тракийски университет. Приемните изпити/тестове за всички специалности на Факултет „Техника и технологии“ са по избор на кандидата: тестове по математика, общотехническа подготовка или изпит по обща езикова култура, а за специалност „Технология на храните“ и изпит по химия. …

Continue reading

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, От днес, 13.03.2023г. започва онлайн приемането на документи за стипендии за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. Информация за кандидатстване: https://trakia-uni.bg/education/scholarships

П О К А Н А

П о к а н а за публична лекция  по процедура за заемане на академична длъжност  доцент на тема: „Автоматизирано наблюдение на вегетативното развитие на оранжерийни краставици“ лектор доц. Мирослав Василев   17 март 2023г.(петък) от 12.00 ч. в зала 225

Покана за публична лекция

П О К А Н А за публична лекция  по процедура за заемане на академична длъжност  професор на тема: „Техника и технологии за прецизно земеделие“ лектор проф. Красимир Трендафилов 6 март 2023г.(понеделник) от 12.00 ч. в зала 225

СЪОБЩЕНИЕ

В СЪОТВЕТСТВИЕ  С ЧЛ. 5, АЛ. 6 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА ТРУ – СТАРА ЗАГОРА, В СРОК ДО 07.03.2023г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ СЕМЕСТРИАЛНАТА СИ ТАКСА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ИЛИ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ. СЪГЛАСНО ЧЛ. 44, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА …

Continue reading

Съобщение

Уважаеми колеги, във връзка с новия сайт на Тракийски университет ви информираме, че може да намерите необходимата ви информация на следните страници: За бакалаври: учебни графици – https://trakia-uni.bg/…/majors-after-high-school/schedules; графици за изпити – https://trakia-uni.bg/…/majors-after-high…/exam-sessions. За магистри: учебни графици – https://trakia-uni.bg/education/master/schedules; графици за изпити – https://trakia-uni.bg/education/master/exam-sessions. Контакти – https://trakia-uni.bg/…/Faculty…/departments-and-centers

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 2023

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ: • тест по математика – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г. • тест по общотехническа подготовка – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г. • изпит по обща езикова култура – 25.03.2023 г.; 08.04.2023 г. • изпит по химия – 30.04.2023 г. Срокове за прием на документи: от 13.03.2023г. до 25 04.20023г. онлайн …

Continue reading

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ПРОФЕСОР“ И „ДОЦЕНТ“

На 1 февруари 2023 година седем преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ получиха официално своите дипломи за академични длъжности „професор“  и „доцент“. Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков връчи дипломите и поздрави преподавателите за успехите във всички акредитирани професионалните направления, по които се обучават студенти и докторанти във …

Continue reading

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Официалното връчване на свидетелства за придобита професионална квалификация във Факултет „Техника и технологии“ се превърна в традиция и на 20 януари, приключилите успешно обучението си в специализация „Учител“, получиха тържествено своите документи. През 2022 г. 71 специализанти са завършили успешно обучението си за придобиване на професионална квалификация „Учител“ във ФТТ …

Continue reading