На 18 и 19 октомври във Факултет “Техника и технологии” – Ямбол ще се проведе Международната научна конференция ICTTE2018

Програма за международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018 Програма за мероприятията по случай Международната научна конференция ICTTE-2018 Факултет „Техника и Технологии“ – Ямбол

Официално откриване на академичната учебна година

С тържествена церемония  в зала „Райчо Димитров“ започна Академичната учебна година във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол на Тракийски университет – Стара Загора. 200 първокурсници, прекрачиха прага на Факултета. Във Факултета студентите ще се обучават по 7 бакалавърски, 16 магистърски и  8 докторски програми. През учебната 2018/2019 година стартират …

Continue reading

Програма „Еразъм+“

Посещение на преподаватели в Университета „Св. Климент Охридски“ – Битоля   На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г. гл. ас. д-р инж. Иван Димов запозна членовете с дейностите и осъществените контакти по време на мобилност по  Програма "Еразъм+" в Р Македония, Университет „Св. Климент Охридски“ – Битоля, където …

Continue reading

Важно за студенти!

    Всички студенти – редовно обучение, държавна поръчка е необходимо в началото на учебната година да подават декларация за здравно осигуряване. При повече от 3 неплатени вноски се губят здравни права. Справки – счетоводство – ст.234  

Откриване на академичната 2018-2019 година

ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 година Ръководството на Факултет ”Техника и технологии” – Ямбол кани студенти, преподаватели, администрация, родители и граждани да присъстват на откриването, което ще се състои на 17 септември (понеделник) от 10.00 часа в двора на Факултета (при лоши атмосферни условия – зала 325 “Райчо Димитров”).   Програма 10.00 …

Continue reading

Тракийски университет и Факултет “Техника и технологии” – Ямбол организират допълнителен кандидатстудентски прием за определени специалности

Тракийски университет и Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организират допълнителен кандидатстудентски прием за ОКС „бакалавър“, държавна поръчка след средно образование  За следните специалности: "Автоматика и компютърни системи", редовна форма "Електротехника", редовна форма "Топло и газоснабдяване", редовна форма За специалностите може да се кандидатства с: оценки от ДЗИ; или тест …

Continue reading

Програма „Еразъм+“

  Посещение на преподаватели в Политехнически университет на Порталегре, Португалия На заседанието на Факултетния съвет на ФТТ от 10.07.2018г.доц. д-р Веселина Недева обстойно с презентация запозна членовете с дейностите и осъщесвените контакти по време на Програма "Еразъм+" от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в Политехнически университет на Порталегре, Португалия , …

Continue reading