Международна научна конференция “Техника, технологии и образование” ICTTE 2022

От името на Организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Международна научна конференция "Техника, технологии и образование" ICTTE 2022, организирана от Факултет "Техника и технологии" – Ямбол при Тракийски университет.                                    …

Continue reading

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ   Ако сте класирани на желана от вас специалност, е необходимо да се запишете в срок 18 и 19 юли от 8.00 часа до 16.30 часа и на 20 юли от 8.00 …

Continue reading

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

  ВТОРО КЛАСИРАНЕ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО В ПЛАТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИ   Ако сте класирани на първо желание, необходимо е да се запишете в срок 14 юли от 8.00 до 16.00 часа и на 15 юли от 8.00 часа до 12.00 часа. …

Continue reading

!!! ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !!!

КАНДИДАТИ, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ САМО ПО ДОКУМЕНТИ, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ ДО 05 ЮЛИ 2022 ГОДИНА.  КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ПРЕЗ ОНЛАЙН СИСТЕМАТА ДО 16.30 ЧАСА НА 25 ЮНИ 2022 ГОДИНА.     

В ЛАБОРАТОРИИТЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ «ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ»

През месеците май и юни коридорите на Факултет «Техника и технологии» при Тракийски университет се изпълват с аромат на роза и лавандула. Студентите от специалност «Технология на храните» провеждат практическите си упражнения в реновираната и обновена лаборатория по дисциплината «Технология на растителните липиди и етеричните масла», която е включена в …

Continue reading

ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” В ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

Студенти и преподаватели от професионално направление “Енергетика” имаха възможност да посетят най-голямата иновирана топлоелектрическа централа на България – ТЕЦ Марица Изток 2. Те се запознаха с технологичния процес в централата, с историята на развитието и действащите в момента мощности. Беше подчертана стратегическата значимост на обекта както за енергетиката, така и …

Continue reading

СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

На 24 юни 2022 г. във Факултет „Техника и технологии“ се проведе среща на студенти от специалности „Технология на храните“ и „Автоматика и компютърни системи“, и Николай Костов – технически организатор на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД. Организатор и водещ на срещата бе доц. Красимира Добрева, ръководител на катедра „Хранителни технологии“. Г-н …

Continue reading