‼️ СЪОБЩЕНИЕ ЗА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2023 ‼️

Уважаеми абсолвенти,

Напомняме ви, че е необходимо да заявите участието си в тържествената церемония по случай връчване на дипломите на випуск 2023 до 05.02.2024г. На имейла на курсовите си ръководители. В деня на церемонията е необходимо да се явите за получаване на официално академично облекло /тоги/ в сградата на младежки дом от 10:00 до 10:45 часа.

‼️ ВАЖНО ‼️

Можете да получите тогите си и предварително в библиотеката на факултета до 8.02., 16:00 ч., за да имате възможност да ги подготвите за церемонията. 👉Препоръчваме да използвате този вариант.


 

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА (ОКС ‘‘БАКАЛАВЪР‘‘)

– АВТОМАТИКА И КОМПТЮТЪРНИ СИСТЕМИ – ДОЦ. М. ВАСИЛЕВ

/miroslav.vasilev@trakia-uni.bg/

 

– ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – Д-Р М. БОГОМИЛОВА

/mariya.bogomilova@trakia-uni.bg/

 

– ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ; ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО – ДОЦ. ИВ. БИНЕВ

/ivan.binev@trakia-uni.bg/

 

– АВТОТРАНСПОРТНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА – ГЛ. АС. Г. ГЕОРГИЕВ

/georgi.georgiev@trakia-uni.bg/

 

– ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ НА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ – ГЛ. АС. П. ДИНЕВА

/petya.dineva@trakia-uni.bg/

 

– ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ – ДОЦ. МИЛЕН ДИМОВ

/milen.dimov@trakia-uni.bg/

 

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА (ОКС ‘‘МАГИСТЪР ‘‘)

– АТЗТ, ОУТ, ДТММИ – ДОЦ. Н. ИВАНОВА

/nevenka.ivanova@trakia-uni.bg/

 

– АКС, ЕТ, ИКТО, МКСУ – ПРОФ. Т. ПЕХЛИВАНОВА

/tanya.pehlivanova@trakia-uni.bg/

 

– БКХ – ПРОФ. К. ДОБРЕВА

/krasimira.dobreva@trakia-uni.bg/

 

– ТГС, ИИ, ОВК, ЕНЕ, ТЕЕТС – ДОЦ. Н. ГЕОРГИЕВА

/nely.georgieva@trakia-uni.bg/

Comments are closed