Участие в Международен студентски конгрес

Студентите от ФТТ,  от специалност „Автоматика и компютърни системи“ Росица Йорданова, Пламена Иванова, Татяна Динева, Дарина Рахнева и Петя Николова от 16.04 до 20.04.2018 година участваха в Международен студенстки конгрес, Университет Малтепе, Истанбул. Докладите бяха разработени под ръководството на доц. д-р Веселина Недева, гл. ас. д-р Златоели Дучева. Участието е осъществено със съдействието на доц. д-р Нели Георгиева, Зам. декан по МНД.

 

 

 

 

 

Comments are closed