УЕБИНАР НА ФИРМА „SMC Industrial Automation Bulgaria“ С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

На 10 декември фирма SMC Industrial Automation Bulgaria, част от SMC Corporation проведе уебинар и представи пред преподаватели от Факултет „Техника и технологии“ своя обучителен център разположен в Испания. Модератор на виртуалния семинар беше г-жа Димитрина Стоянова – продуктов мениджър на SMC Industrial Automation Bulgaria.

Преподавателите се запознаха с SMC SIF-400 – Обучаваща система за Индустрия 4.0. Представени бяха 12-те работни станции и възможностите за използване за нуждите на обучението. Предимствата на SMC SIF-400 са нейната гъвкавост, модулност, прилагане на IIoT (Industrial Internet of Things), работа в реална среда на технологичните процеси, наличието на софтуер за управление на процесите и др.  Индустриалният процес включва всички етапи от производството, идентифициране и генериране на бар код за етикет, опаковане, поставяне в автоматизиран склад и експедиране. Всички процеси са достъпни за управление и наблюдение, както на логическата структура, така и в реалната, физическа среда чрез видеокамери през софтуера за мениджмънт. SMC SIF-400 акумулира данните от процесите и прави оценка на качеството на продуктите (вкл. статистически анализ), надеждността на станциите, оценка на енергийната ефективност за всяка станция поотделно. Софтуерът за мениджмънт позволява разпределение на ролите на всички участници в индустриалната система за автоматизация  – инструктор, продуктов мениджър, мениджър по поддръжката, мениджър по качеството, логистиката, клиент, оператор и гост. В помощ на оператора и работещите със SMC SIF-400 има интегрирана среда за добавена реалност (Augmented reality) към отделните уреди за част от оборудването, които биха могли да бъдат в помощ на работещите като им дава указания и показва как биха могли да използват съответното устройство. Това се реализира чрез свързване на системата SMC SIF-400 през смартфона.

От съвременните високотехнологични решения вградени в SMC SIF-400 – Обучаваща система за Индустрия 4.0 могат да се посочат: индустриалните контролери, разпределената среда за входно-изходните устройства, смарт устройствата (IIoT), Artificial Vision, Augmented reality, Scara  and collaborative robot, Система за енергийна ефективност (Energy saving solutions and Energy efficiency) и др.

Участниците в семинара поставиха въпроси, свързани с възможностите за използване на Центъра и продуктите на фирмата за обучението на студентите във ФТТ.

Comments are closed