ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА

С тържествена церемония в двора на Факултет „Техника и технология“ при Тракийски университет бе открита Новата академична 2022/2023 година. На 14 септември над 200 нови студенти-първокурсници прекрачиха прага на висшето училище, където ще се обучават в ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение по специалностите „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Компютърни системи и комуникации“, „Топло- и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“ и „Технология на храните“.

Гости на тържеството бяха: Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков, зам.-ректорът по учебна дейност доц. дн Нели Грозева, зам.-ректорът по научна и международна дейност проф. д-р Мирослав Карабалиев, зам.-ректорът по административна и стопанска дейност проф. д-р Румен Бинев, зам.-ректорът по проектна дейност доц. д-р Емил Славов, зам.-ректорът по Качество, акредитация и следдипломна квалификация доц. д-р Генчо Вълчев, главният секретар доц. д-р Ани Златева. и зам.-кмет на Община Ямбол Енчо Керязов.
Ректорът на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков и Деканът на Факултет „Техника и технология“, доц. д-р инж. Ваня Стойкова поздравиха студентите, преподавателите и служителите във Факултета с началото на Новата академична година и пожелаха да е ползотворна и успешна!

Второкурсничката Диляна Георгиева от специалност „Технология на храните“, която миналата година получи ключа на знанието на Факултет „Техника и технология“, тържествено го предаде на първокурсничката от специалност „ Топло- и газоснабдяване “ Пена Карапеева. Тя сподели вълненията и очакванията на новоприетите студенти, и благодари за оказаната чест, отговорност и пожела успешна академична година на всички.

По традиция ректорът на Тракийски университет, доц. д-р Добри Ярков, връчи студентските книжки на първокурсниците в редовна форма на обучение от всички специалности, приети с най-висок бал. Студентите получиха и подаръци от Декана на Факултета доц. д-р. инж. Ваня Стойкова.

По случай откриването на новата академична година, гостите и първокурсниците бяха поздравени с изпълненията на младите таланти от „Общински детски комплек“ – Ямбол, Стилияна Илиева и Мария Иванова, и изпълнение на танц румба от Елена Калчева от Клуб по спортни и латино танци “Тандем” с ръководител Георги Найденов – председател на Българска федерация по спортни танци и студент в специалност “Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” във Факултет “Техника и технологии” – гр. Ямбол.

Празникът бе запечатан с традиционна обща снимка пред входа на Факултета.

Благодарим на Дияна Ганева от специалността „Технология на храните“, II курс, редовна форма на обучение за направените от нея погачи!

В момента във Факултет „Техника и технологии“ се обучават над 600 студенти в ОКС „Бакалавър“, редовна и задочна форма в 8 специалности, в ОКС „магистър“ – над 100 студенти в 18 специалности и докторанти по 8-те акредитирани докторски програми.
До края на месец септември ще се приемат документи на кандидатстващите за магистърските и докторски програми във Факултет „Техника и технологии“- Ямбол.

Comments are closed