ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Официалното връчване на свидетелства за придобита професионална квалификация във Факултет „Техника и технологии“ се превърна в традиция и на 20 януари, приключилите успешно обучението си в специализация „Учител“, получиха тържествено своите документи.

През 2022 г. 71 специализанти са завършили успешно обучението си за придобиване на професионална квалификация „Учител“ във ФТТ – Ямбол. 

На официалната церемония във факултета присъстваха Стойко Стойков – Началник на РУО Ямбол и инж. Милена Николова – Старши експерт по професионално обучение и образование, които заедно с Декана на факултета доц. д-р инж. Ваня Стойкова връчиха свидетелствата и пожелаха успешна професионална реализация на бъдещите учители.

Присъстващите възпитаници на ФТТ и външни участници в обучението, завършили други висши училища,  бяха приветствани и от своите преподаватели – доц. д-р Златоели Дучева и доц. д-р Емилия Димова. От името на специализантите благодарност към преподавателите и организаторите на обучението изказа инж. Димитър Георгиев.

След официалната част се проведе ползотворна среща между Деканското ръководството на факултета и РУО Ямбол, на която се очертаха възможностите за обучение на зрелостниците и повишаване на квалификацията на учителите, които Факултета предлага. Обсъдени бяха следващи съвместни дейности между РУО Ямбол и Факултет „Техника и технологии“, които да са насочени към кариерното ориентиране и обучението на младите хора от гр. Ямбол.

Comments are closed