Тържествена церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 на Факултет „Техника и технологии“

     На 22 ноември 2019 г. в Зрителната зала на община Ямбол се проведе тържествената церемония за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора.

     Успешно се дипломираха 234 студенти, от които с ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение – 155 абсолвенти по 6 специалности – и с ОКС „Магистър“ – 79 по 11 магистърски програми.

     Тържеството беше открито от доц. д-р Красимира Добрева – зам.-декан по учебна дейност на Факултета, която представи гостите на церемонията. Промоцията уважиха с присъствието си: проф. дсн Гюрга Михайлова – зам. ректор на ТрУ; г-н Волен Дичев – зам.-областен управител на Област Ямбол; г-н Енчо Керязов – зам.-кмет на Община Ямбол; проф. д-р Мая Гълъбова, дм – декан на Медицински факултет на ТрУ, проф. дмн Веселин Видев – зам.-декан по научна и международна дейност на Стопански факултет на ТрУ, доц. д-р Нели Грозева – зам.-декан по Учебна дейност на Аграрен факултет на ТрУ; проф. д-р Лина Йорданова – зам.-директор на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители при ТрУ; г-жа Мария Кунчева – управител на ССО ЕАД гр. Ямбол; г-н Милен Минков – зам.-директор на Професионална Гимназия по Подемна, Строителна и Транспортна Техника „Н. Й. Вапцаров“; г-жа Елина Ангелова – търговски представител на Интерагри България АД; г-жа Юлия Минчева – „Мич“ ООД; Атанас Йовчев – представител на автошкола „Петър Йовчев и синове“ ООД; г-жа Николинка Колева – представител на „Палфингер Продукционтехник България ЕООД“.

     Абсолвентите бяха приветствани от Декана на Факултета, доц. д-р Нели Георгиева. С приветствие към абсолвентите се обърнаха и проф. дсн Гюрга Михайлова – зам.-ректор по учебна дейност на Тракийски университет – Стара Загора, както и зам.-кметът на Община Ямбол – г-н Енчо Керязов.

     Надежда Колева, председател на Студентски съвет при ФТТ, поздрави колегите си по случай успешното им дипломиране.

     Послание на Випуск 2019 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол поднесе Антоанета Михова, специалност „Безопасност и качество на храните“, ОКС „Магистър“.

     Гостите на церемонията бяха поздравени от абсолвента от Випуск 2019 Юри Колев, който изпълни „Концерт за цигулка № 4“ – 2-ра част от Паганини, акомпанимент на рояла – Радосвета Хърсева.

     Зам.-ректорът на ТрУ – проф. дсн Гюрга Михайлова връчи дипломите на отличниците с най-висок успех от випуска – Антоанета Михова, ОКС „Магистър“, специалност „Безопасност и качество на храните“ и Юри Колев, специалност „Електротехника“, ОКС „Магистър“. Те получиха грамоти и почетен знак на Факултета от доц. Нели Георгиева, Декан на Факултет „Техника и технологии“.

     Дипломи, грамоти и награди на абсолвентите, завършили с отличен успех, връчиха представителите на структурните звена на университета (АФ, МФ, СФ, Филиал – Хасково, ДИПКУ) и на фирми-партньори (Интерагри България АД; „Мич“ ООД; автошкола „Петър Йовчев и синове“ ООД; „Палфингер Продукционтехник България ЕООД“, Диана Кар ЕОД, SMC България).

     Абсолвентите тържествено повториха думите на клетвата след своя колега Юри Колев, с която изразиха готовността си да пазят доброто име на Факултета и на Тракийски университет и да прилагат наученото за благото на Родината.

     Под звуците на Студентския химн шапките полетяха високо.

     Тържеството завърши с обща снимка пред сградата на Община – Ямбол.

Поздравителни адреси:

доц. д-р Димитър Панайотов – декан на Аграрен факултет при ТрУ;

проф. д-р Надка Костадинова – декан на Стопански факултет при ТрУ;

проф. д-р Петър Петров, дн – декан на Педагогически факултет при ТрУ;

проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – директор на Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите при ТрУ;

доц. д-р Христина Милчева, дп – директор на Медицински колеж при ТрУ;

проф. д-р Коста Костов, дм – директор на Филиал Хасково при ТрУ;

г-н Милен Михайлов – секретар на Управителния съвет на Научно-технически съюзи – гр. Ямбол

Промоцията в медиите:

DTV

в-к "Делник"

Снимки от тържествената церемония:

Comments are closed