Тракийски университет с участие на БАТА АГРО

Тракийския университет участва на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО, който най-големият форум в България за представяне на земеделска техника и всичко за селското стопанство.

На информационния щанд на Тракийския университет представители на Аграрния факултет, Факултет "Техника и технологии" – гр. Ямбол, Академичен технологичен комплекс и Ветеринарен симулационен център предоставят информация за предлаганите от специалности и провеждани дейности по теми свързани с изложението.

БАТА АГРО (Българска асоциация на търговците на агротехника) е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България. БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и днес обединява едни от най-големите фирми в бранша.

14-ото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 16 до 20 май 2022 г. на Летище Стара Загора.

Comments are closed