ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЕКТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

От 9 януари Тракийски университет стартира прием на кандидатстудентски документи за магистърски програми по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийски университет УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. По-долу поместваме таблица с предлаганите специалности и годишните такси за обучение.

Кандидатстудентските документи ще се приемат онлайн и на място в Университета (Ректорат-Западен вход, стаи 200, 201 и 201-А) до 31 януари 2023 г., а обучението по програмите ще стартира от началото на летния семестър на 2022/2023 година.

Comments are closed