Тракийски университет обявява допълнителен прием по следните специалности във ФТТ

Факултет "Техника и технологии". 

За информация телефон: 0882 000 895 ; 0888 707 390

Comments are closed