Тракийски университет и Факултет “Техника и технологии” – Ямбол организират допълнителен кандидатстудентски прием за определени специалности

Тракийски университет и Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организират допълнителен кандидатстудентски прием

за ОКС „бакалавър“, държавна поръчка след средно образование

 За следните специалности:

  • "Автоматика и компютърни системи", редовна форма
  • "Електротехника", редовна форма
  • "Топло и газоснабдяване", редовна форма

За специалностите може да се кандидатства с:

  • оценки от ДЗИ;
  • или тест по  ОТП , който ще се проведе на 12.09.2018г. от 9.00 часа в сградата на учебния корпус на Факултет Техника и технологии”-Ямбол;
  • Оценки от конкурсни изпити проведени в други висши училища.

Подаването на документи за кандидатстудентски конкурс за ТрУ-Стара Загора и ФТТ-Ямбол в Библиотеката/230/. 

Срок за прием на документи:  до 12 септември 2018г. във ФТТ-Ямбол или в ТрУ-Стара Загора.

Допълнителна актуална информация на телефон: 089 683 2320 /инж. М. Казакова/

Кандидатстудентска информация: http://ftt.uni-sz.bg;http://www.uni-sz.bg; тел.046/64 01 23

                                                                                                     от ръководството на ТрУ, ФТТ-Ямбол                                                                                          

Comments are closed