Състезание по Майсторско управление на автомобил

Със състезанието „Майсторско управление на автомобил“ стартираха мероприятията по случай Празника на Факултет „Техника и технологии“.

Състезанието се провежда ежегодно на полигона на Учебно-практически комплекс на ФТТ и предизвиква интереса на младежите от града и региона. Тази година в надпреварата се включиха представители на ПГЗ „Христо Ботев“, ПГ по ПСТТ "Никола Йонков Вапцаров" и студенти от ФТТ.

Състезанието откри Декана на Факултет „Техника и технологии“ доц. Ваня Стойкова, която пожела успех на всички участници и ползотворна работа на компетентното жури, съставено от преподаватели от катедра „Машинно инжерство“, специалност „Автотранспортна и земеделска техника“. Факултетът е с традиции и дългогодишен опит в обучението на кадри с висше образование в областта на транспортната и земеделска техника и технологии, и ежегодно приема студенти за обучение по специалността от цялата страна.

Победителите от всички състезания и конкурси, посветени на Празника на Факултет „Техника и технологии“, ще получат своите награди на тържественото честване на 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий.

Comments are closed