Съобщение

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ И ЗАЩИТИТЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ“- ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА

03 ЮЛИ 2018 г. ОТ 9,00 ЧАСА В ЗАЛА 226.

 

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРИСЪСТВИЕ НА СТУДЕНТИТЕ

ПРЕД ВХОДА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8,30 ЧАСА НА СЪЩАТА ДАТА /СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА/

 

Comments are closed