СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

Във връзка с Тържественото честване на Празника на Факултет „Техника и технологии“  – 11 май Ден на Св. Св. Кирил и Методий, Ви уведомяваме, че учебните занятия на 10.05.2024 г. от 11:15 до 12:00 ч. за всички курсове и специалности редовно обучение, ОКС ,,Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ се отлагат.

Същите ще се проведат в свободно за преподавателите и студентите време.

 

От ръководството

Comments are closed