СЪОБЩЕНИЕ

 

Курс „ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЛЕНИЕТО НА НАУЧНАТА СТАТИЯ“ ще се проведе на 10 (12:00 ч.), 14 и 15 юли 2018 г.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление (Приложение 3 към Правилника на ДУ) в срок до 06.07.2018 г., стая 317, инж. Иван Иванов.

Допълнителна информация за курсове: доц. В. Стойкова, ФТТ стая 310, тел. +359 889339932

 

 

 

Comments are closed