СЪОБЩЕНИЕ

ЗА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ФТТ- ЯМБОЛ

 

I. Във връзка с провеждане на Общо събрание на ТрУ и Заповед на Ректора № 4123/ 14.11.2023 г. учебните занятия на 29.11.2023 г. ще бъдат съобразени с времето на заседанието, както следва:

  1. Лекциите на делегатите на Общото събрание не се провеждат;
  2. Практическите занятия се провеждат, като се осигури по възможност заменяемост на всички преподаватели, делегати на Общото събрание или не се провеждат;
  3. Отсъствията на студентите делегати ще бъдат извинени, без отработване;
  4. За всички неангажирани с Общото събрание преподаватели и служители денят е присъствен.

 

II. Във връзка с провеждането на Общото събрание на ФТТ- Ямбол и Заповед № 77/ 24.11.2023 г.

на Декана на ФТТ, учебните занятия и изпити в деня на Общото събрание – 12.12.2023 г., след 12:00 ч. се отлагат. Същитеще се проведат в удобно време за преподавателите, докторантите и студентите.

                                                                                           

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Comments are closed