СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

На основание решение на Ректорски съвет съгласно ЗАПОВЕД № 3587/13.10.2023 г. се обявява допълнителна ликвидационна сесия за всички студенти от структурните звена, с повече от три неуспешно положени изпита,  от 16.10.2023 г. до 20.10.2023 г.

 Изпитите  се съгласуват  с преподавателите и се уведомява учебен отдел за генериране на протокол.

 

От РЪКОВОДСТВОТО

Comments are closed