Съобщение !

!!!На вниманието на студентите от четвърти курс ( редовно и задочно обучение )!!!

Лятната изпитна сесия за четвърти курс започва от 24.04.2023 г. ,
следователно е нужно студентските книжки със събрани всички заверки от
преподавателите да бъдат заверени в Учебен отдел преди тази дата, с цел
изготвяне на изпитни протоколи.

Comments are closed