!! СЪОБЩЕНИЕ !!

На основание Заповед 86/27.10.2022 г. на Декана на ФТТ във връзка с официалното откриване на Международна научна конференция “Техника, технологии и образование“ ICTTE 2022, учебните занятия за студенти от всички курсове на 02.11.2022 г. ще се прекъснат от 11:15 ч. до 12:00ч.. Пропуснатите лекции и упражнения да бъдат отработени допълнително.

Поканват се всички преподаватели, студенти, докторанти и специализанти и служители на ФТТ да присъстват на официалното откриване на конференцията от 11:00 ч. в зала 325 на ФТТ.

Comments are closed