!! СЪОБЩЕНИЕ !!

Уважаеми студенти, публикуван е графика за извънредна ликвидационна сесия Септември/Октомври 2022г.

 

!!! Извънредна ликвидационна сесия Септември/Октомври 2022г. !!!

Comments are closed