ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2021 НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Уважаеми абсолвенти,

На 10.06.2022 ще се проведе официалната церемония по връчването на дипломите за ОКС ,,Бакалавър‘‘ и ОКС,,Магистър‘‘ на випуск 2021.

Тържеството ще се проведе от 10:00 ч. в двора на ФТТ – Ямбол.

Допълнителна информация може да получите от инспектор учебен отдел.

 

От ръководството

Comments are closed