СЪОБЩЕНИЕ

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ СЕ
ПРОВЕДАТ ОТ 15.10.2021Г. , КАТО ПЪРВИЯ ДЕН ЩЕ СА
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ЧАСТ ОТ ПРИСЪСТВЕНИ УЧЕБНИ
ЗАНЯТИЯ. В ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ОТ ПЕРИОДА ЗАНЯТИЯТА ЩЕ СЕ
ПРОВЕЖДАТ ОНЛАЙН ИЛИ ПРИСЪСТВЕНО ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК,
КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ДО 09.10.2021Г.

Comments are closed