СЪОБЩЕНИЕ

  1. ОТ 14.09.2021г. до 17.09.2021 г.  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ. ГРАФИКЪТ НА ИЗПИТИТЕ Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ФАКУЛТЕТА /ЛИНК/.

!!! За явяване на изпит ВСИЧКИ СТУДЕНТИ е необходимо да се обадят в учебен отдел за издаване на протокол. Дати за изпити по дисциплини, липсващи в графика, се договарят с преподавателите ПРЕДВАРИТЕЛНО и СЕ УВЕДОМЯВА УЧЕБЕН ОТДЕЛ за издаване на протокол.

 

  1. РАЗПИСЪТ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ Е АКТУАЛИЗИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕД № 81 ОТ 09.09.2021 Г. НА ДЕКАНА НА ФТТ. Всички занятия  в дните отбелязани в зелено ще са онлайн като се използват публикуваните линкове.

Comments are closed