Съобщение за студентите от Випуск 2022, участници в обученията в ПК „Учител“ и ПК „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ към отдел „Продължаващо образование“ на ФТТ

Уважамеми студенти,

Информираме Ви, че във връзка с приключване на обученията в текущите в момента специализации, се предвижда:

1) През периода от 22 до 26 август 2022 г., по предварително обявен график, ще се проведе поправителна сесия за всички студенти с неположени или невзети изпити по учебен план за посочените професионални квалификации.

2) Държавният изпит за ПК „Учител“ ще се проведе в периода от 29 до 31 август 2022 г.

3) Държавният изпит за ПК „Инструктор за обучение на водачи на МПС“ ще се проведе в периода от 5 до 9 септември 2022 г.

Comments are closed