Съобщение за студентите задочно обучение

          УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „БАКАЛАВЪР“ ,

          Учебните занятия от втори модул,  поради обявеното извънредно положение ще се провеждат чрез използване на електронни форми за дистанционно обучение и всички студенти са длъжни активно да се включат при провеждането на лекциите и упражненията и да изпълняват в срок поставените им задачи.

          Молим, да съдействате на преподавателите си за осъществяване на връзка с ВАС!

          Графикът за Втори модул е публикуван.

Comments are closed