СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка  в страната и предприетите извънредни мерки за ограничаване разпространението на COVID 19, Заповед № 780 от 24.03.2020 год. на Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора и препоръките на Екипа за организация и управление на проект „Студентски практики – фаза 2“ на МОН от 16.03.2020 г., уведомяваме всички участници в Проекта, че временно се преустановява сключването на договори със студенти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Водещ функционален експерт
Проект „Студентски практики – фаза 2“
При Тракийски университет
Проф. Румен Бинев

Comments are closed