СТАРТ НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Учебната 2022/2023 г. за всички първокурсници в редовна форма на обучение от Факултет „Техника и технологии“ започна на 12.09.2022 г. с информационни срещи с ръководството на Факултета, с преподаватели и инспекторите от Учебен отдел. Новоприетите студенти бяха приветствани от Декана на Факултета, доц. д-р инж. Ваня Стойкова и се запознаха с организацията на учебния процес, с използваните системи за дистанционно обучение и със създадения и публикуван за тях "Пътеводител на първокурсника". Първокурсниците от осемте специалности, по които се обучават студенти в ОКС „Бакалавър“ във ФТТ получиха своите студентски книжки от курсовите си ръководители.

УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“!

ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЩЕ Е НА 14 СЕПТЕМВРИ ОТ 10:30 Ч. В ДВОРА НА ФАКУЛТЕТА.

Comments are closed