СТАРТ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Учебната 2021/2022 г. за всички първокурсници в редовна форма на обучение от Факултет „Техника и технологии“ започна на 13.09.2020 г. с информационни срещи с ръководството на Факултета, с преподаватели и инспекторите от Учебен отдел.

Новоприетите студенти бяха приветствани от Декана на Факултета, доц. д-р инж. Ваня Стойкова и се запознаха с организацията на учебния процес, с използваните системи за дистанционно обучение и със създадения и публикуван за тях "Пътеводител на първокурсника".

Първокурсниците от седемте специалности, по които се обучават студенти в ОКС „Бакалавър“ във ФТТ получиха своите студентски книжки от курсовите си ръководители.


УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА ВСИЧКИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“!


ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЩЕ Е НА 14 СЕПТЕМВРИ ОТ 9:30 Ч. В ДВОРА НА ФАКУЛТЕТА.

 

 

Comments are closed