Среща с доц. д-р Абайбек Жунисов

 

Среща – разговор с първия Зам. ректор по „Учебна дейност“ на Къзълординския държавен университет, Казахстан

 

На 04.06. (понеделник) 2018 година от 14.30 часа в зала 225 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол се състоя среща с първия Зам. ректор по „Учебна дейност“ на Къзълординския държавен университет „Коркыт Ата“, Казахстан.

На срещата присъства инж. Ангел Ангелов – управител на НТС – Ямбол.

 Между Тракийски университет – Стара Загора и  Къзълординския държавен университет има сключен договор за сътрудничество. Доц. д-р Жунисов запозна част от академичния състав на факултета с историята, структурата и дейностите на  Къзълординския държавен университет и възможностите за осъществяване на обен на преподаватели като гост-лектори, докторанти и студенти. Преподаватели от факултета зададоха допълнителни въпроси и направиха предложения за развитие и обогатяване на възможностите за съвместна дейност.

 

 

ИННОВАЦИИ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА – Презентация

 

 

Comments are closed