СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ

На 24 юни 2022 г. във Факултет „Техника и технологии“ се проведе среща на студенти от специалности „Технология на храните“ и „Автоматика и компютърни системи“, и Николай Костов – технически организатор на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД. Организатор и водещ на срещата бе доц. Красимира Добрева, ръководител на катедра „Хранителни технологии“.
Г-н Костов запозна студентите с позиции, които предлага БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД и с възможностите за професионална реализация на бъдещите инженери от ФТТ – Ямбол.
 

Comments are closed