СДРУЖЕНИЕ „ХРАНИТЕЛНА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Работна среща за обсъждане възможностите за сформиране на Сдружение „Хранителна наука и технологии“ организира Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора.

Основна цел на сдружението е да осигури връзката Образование – Наука – Бизнес. Приоритетна задача на сдружението е да работи за обучение, адаптирано към реалната икономика и да съдейства за изграждане на взаимовръзка между научноизследователската, учебната дейност и инженерната практика.

Срещата беше открита от доц. Ваня Стойкова. Ректорът на ТрУ Стара Загора доц. Добри Ярков приветства гостите и адмирира идеята за създаване на Сдружение „Хранителна наука и технологии“ и пожела успех за осъществяването й.

Водещ на работната среща беше доц. Красимира Добрева, ръководител катедра “Хранителни технологии“, която представи идеята за партньорско сътрудничество между ФТТ – Ямбол с бизнеса и организации, представители от почти всички отрасли в хранителната индустрия.

На събитието присъстваха представители от успешно доказали и наложили се на българския пазар фирми, организации и професионални училища в областта на хранителните технологии.

Присъстващите си пожелаха ползотворно партньорство и успех.

Comments are closed