Разписи на учебните занятия, летен семестър (обновена)

Публикувани са разписи на учебните занятия, летен семестър, за:

Бакалавър редовно и задочно обучение,

Магистър и

ПК "Учител" и "Инструктор" – редовно обучение.

Публикуван е и списък с виртуални стаи на преподавателите, който може да бъде намерен и бързо в дясното меню на сайта.

Comments are closed