РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЕНЕРГЕТИКА” И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА “ОВЪРГАЗ АКАДЕМИЯ”

На 19 януари 2023 г. се проведе поредната работна среща на преподаватели от катедра "Енергетика" с представители на фирма "Овъргаз Академия" – изпълнителния директор доц. Мартин Бояджиев и г-жа Мая Виденова – Мениджър "Професионално образование".

На срещата, ръководена от доц. Нели Георгиева – Ръководител на катедра „Енергетика“, бяха обсъдени постигнатите до момента резултати и набелязани идеи за бъдещи съвместни дейности в сферата на обучението и научноизследователската дейност.

Партньорството  между ФТТ и „Овергаз холдинг“ АД започна през 2021 година като през октомври 2022 г. бе сключено рамково споразумение за сътрудничество между Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии“  и новосформирания учебно-образователен клъстер „Овергаз Академия“ ЕАД.

 

Comments are closed