П О К А Н А

П о к а н а

за публична лекция 

по процедура за заемане на академична длъжност  доцент

на тема:

„Автоматизирано наблюдение на вегетативното развитие на оранжерийни краставици“

лектор доц. Мирослав Василев

 

17 март 2023г.(петък) от 12.00 ч. в зала 225

Comments are closed