Публикуван е ГРАФИК на КУРСОВЕТЕ КЪМ ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ при ФТТ

ГРАФИК

Курс "Методика на научните изследвания" ще се проведе на 31 октомври – 01 ноември 2020 г.

Всички участници е необходимо да попълнят и представят Заявление (Приложение 3 към Правилника на ДУ) в стая 317, Светослав Атанасов.

Comments are closed